Kontakty

 

Active - středisko volného času,

příspěvková organizace

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 621 515; fax: 566 621 515

activezdar@activezdar.cz

 

IČO: 720 524 14   DIČ: CZ 720 524 14

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

oddíl Pr, vložka číslo 1651

 

Active club - tel.: 731 674 620

Active SVČ - Dům dětí a mládeže

Horní 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 731 674 621

 

Rozpočet na rok 2019

 

ředitel

Mgr. Luboš Straka

602 611 916

zástupce ředitele

Bc. Zdeňka Prokopová

731 674 619

oddělení soutěží

Jaroslava Lánová

731 674 618

oddělení tělovýchovy, tance

Zbyněk Kalina

604 464 744

 

Michaela Zobačová

774 834 270

 

Eliška Koutníková

731 672 606

oddělení techniky

Jan Revay

604 752 945

ekonomické oddělení 

Bc. Iveta Svobodová

731 674 623

 

Ing. Eva Valentová

739 220 505

 

Miroslava Odehnalová

731 674 624

 Active club 

recepce

731 674 620

 

Filip Straka

777 687 683

 

Lucie Chromá

736 686 498

provozní pracovník 

Vladimír Vytlačil

736 780 033

Dolní 3

ústředna

566 621 515

Horní 2

recepce

731 674 621

recepční, Horní 2

Marie Klímová

737 950 581

 

Dagmar Siebenbürgerová

731 089 428

 

Gdpr, ochrana osobních údajů

Active-SVČ provádí podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu. Vzhledem k tomu, že na toto zpracovávání osobních údajů se nevztahuje oznamovací (registrační) povinnost, Active-SVČ má povinnost zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání, byly zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách.

Active-SVČ

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting