Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Vážení rodiče, přihlášení dětí do kroužků probíhá online formou přes systém Domeček. Rovněž přihlášení do některých kurzů pro dospělé probíhá tímto způsobem. 

Doporučujeme informace o registraci a přihlášení do kroužku důkladně pročíst.

Registrace

1. Do internetového prohlížeče zadejte adresu https://activezdar.iddm.cz.

2. Nový uživatel se registruje vpravo nahoře (+ Nový účet), prosím vyplňte celý formulář, po ukončení procesu registrace se budete přihlašovat na stejné adrese.

3. Po vyplnění vám bude zaslán odkaz na email, který jste zadali v předchozím kroku při registraci, kliknutím na příchozí odkaz bude vaše registrace dokončena. Odkaz v emailové schránce má platnost 5 hodin, po jejich uplynutí musíte provést registraci znovu. 

Přihlášení nového účastníka

1. Po dokončení registrace se přihlásíte na stránce https://activezdar.iddm.cz 

2. V horní části stránky vyberte ze záložek příslušnou aktivitu (kroužek nebo tábor). 

3. Následně zvolte požadovaný kroužek/tábor/akci dle abecedního seznamu nebo dle filtrů v pravém sloupci (upozorňujeme, že u většiny kroužků budou termíny konání teprve upřesněny).

4. Zobrazí se vám bližší informace; v dolní části stránky pokračujte v přihlášení do kroužku/na tábor/akci tlačítkem Přihlásit. Své dítě či sebe (v případě přihlašování dospělého účastníka do kroužku či kurzu) přidáte výběrem Nový účastník (přidání nového účastníka platí i do příštích školních roků). Nového účastníka založíte vyplněním celého formuláře, který má tři kroky (je nutno údaje vyplnit ve formuláři správně a úplně, v opačném případě se mohou vyskytnout problémy pro potvrzení např. pro zdravotní pojišťovny a jiné). 

UPOZORNĚNÍ:

Při vyplňování zdravotního stavu prosím vyplňte slovy: a) bez omezení b) s omezením c) vyžadující poskytování podpůrcích opatření včetně další charakteristiky zdravotního stavu. 

Prvním a druhým zástupcem je myšleno zákonný zástupce člena či doprovod; dospělí účastníci kolonku nevyplňují.

5. Po vyplnění všech potřebných kolonek klikněte na tlačítko Přihlásit.

Přihlášení již vytvořeného člena

1. Přihlásíte na stránce https://activezdar.iddm.cz.

2. V horní části stránky vyberte ze záložek příslušnou aktivitu (kroužek nebo tábor). 

3. Následně zvolte požadovaný kroužek/tábor/akci dle abecedního seznamu nebo dle filtrů v pravém sloupci (upozorňujeme, že u většiny kroužků budou termíny konání teprve upřesněny). 

4. Zobrazí se Vám bližší informace, v dolní části stránky pokračujte v přihlášení do kroužku/na tábor/akci tlačítkem Přihlásit. Vyberte požadovaného účastníka, zkontrolujte, popřípadě doplňte celý formulář, který má tři kroky (je nutno údaje vyplnit ve formuláři správně a úplně, v opačném případě se mohou vyskytnout problémy pro potvrzení např. pro zdravotní pojišťovny a jiné). 

Při vyplňování zdravotního stavu prosím vyplňte slovy: a) bez omezení b) s omezením c) vyžadující poskytování podpůrcích opatření včetně další charakteristiky zdravotního stavu. 

Prvním a druhým zástupcem je myšleno zákonný zástupce člena či doprovod, dospělí účastníci kolonku nevyplňují.

5. Po vyplnění všech potřebných kolonek klikněte na tlačítko Přihlásit


Důležité upozornění

  • Za děti zodpovídáme pouze v čase konání kroužku/táboru/akce.
  • Součástí přihlášky je souhlas se zpracováváním osobních údajů, který je nutné vyplnit.
  • U sportovních a pohybových kroužků prosíme zaškrtněte souhlas se zpracováváním osobních údajů pro Školní sportovní klub při Active – SVČ. Souhlas podmiňuje možnost pro členy Školního sportovního klubu (vaše dítě) čerpat dotace na sportovní aktivity – startovné na soutěžích, dopravu, sportovní vybavení, materiál a jiné.


Gratulujeme, přihlášení účastníka je úspěšně za vámi, zobrazí se vám souhrn informací, zároveň vám do emailové schránky přijdou informace, kde najdete postup schvalování přihlášky a variabilní symbol pro platbu. Po přijetí přihlášky zaměstnancem Active SVČ, si budete moci stáhnout a vytisknout přihlášku přímo ze svého účtu. K odhlášení použijte tlačítko vpravo nahoře.