Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Naše poslání

Naše poslání

Naším posláním je poskytovat prostor pro smysluplné trávení volného času dětí, mládeže a dospělých.

Pořádáme kroužky, kurzy, tábory, soutěže a další akce pro děti, mladé lidi i dospělé.

Active je otevřeným střediskem pro všechny věkové skupiny. Již více než 60 let.

Najdete nás na dvou místech ve Žďáře – na Dolní ulici, kde máme sportovní zázemí, vlastní fitko a kanceláře organizace; a na Horní ulici – v budově našeho předchůdce Domu dětí a mládeže, kde vyučujeme všechny mimosportovní kroužky a pořádáme akce v sále. Mimo naše prostory působíme také na školách ve Žďáře i  v okolí.

Pro pořádání táborů a pobytů máme vlastní turistickou základnu ve Skleném u Fryšavy.

Spravujeme též žďárskou hvězdárnu.

Učíme, inspirujeme, motivujeme.

Volný čas, který má smysl.

Naše práce

Nabízíme pestrou paletu vyžití ve volném čase pro všechny věkové skupiny. S Active SVČ vás bude volný čas bavit.

Sportování každý den a pro každého ve cvičebním sále nebo individuální trénink v posilovně. Active CLUB je vaše fitko v srdci Žďáru!

Turistická základna ve Skleném vám poskytne levné ubytování pro váš školní výlet, sportovní soustředění, letní tábor i rodinnou oslavu.

Pořádáme školní vědomostní olympiády a sportovní soutěže žákovských a studentských týmů. Umíme zorganizovat soutěž od okresní po celostátní úroveň.

Historie

Active–SVČ byl založen jako Stanice mladých techniků 8. května 1955.

 Pod tímto názvem pracoval až do října 1957, kdy byla stanice přejmenována na Okresní dům pionýrů a mládeže. Jako ODPM nesl název až do prosince 1989. V tomto roce se přejmenoval na Dům dětí a mládeže a od roku 2010 pracuje pod současným názvem.

Více o naší historii

Lidé

Setkáváte se s našimi lidmi na táborech, v kroužcích, kurzech a na akcích. Jádro tvoří stálí zaměstnanci, dalšími pracovníky jsou externisté, bez nichž by mnoho kroužků nemohlo fungovat. Všichni vedoucí kroužků i táborů jsou lidi, kteří rozumí oblasti, ve které se pohybují a neustále se vzdělávají. Práce pro lidi a s lidmi musí bavit - a u nás tomu tak rozhodně je!

Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová
ředitelka
Ředitelka zodpovídá za chod celé organizace, komunikuje se zřizovatelem, řeší personální obsazení organizace. Řídí finanční a materiálové zdroje.
Mgr. Renata Vránková
zástupkyně ředitelky
Koordinuje kroužky a tábory. Řídí pronájmy sportovišť, administruje dohody s externisty. Vede evidenci školního sportovního klubu, administruje dotace akcí školního sportovního klubu.
Marie Klímová
správce TZ Sklené
Spravuje naši základnu TZ Sklené. Má na starosti její obsazenost a provoz. Také zde zajišťuje stravování.