Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Active–SVČ byl založen jako Stanice mladých techniků 8. května 1955. Pod tímto názvem pracoval až do října 1957, kdy byla stanice přejmenována na Okresní dům pionýrů a mládeže. Jako ODPM nesl název až do prosince 1989. V tomto roce se přejmenoval na Dům dětí a mládeže a od roku 2010 pracuje pod současným názvem.

Původní DDM působil od svého založení v budově na náměstí, v místech kde dnes stojí budova OK Marketu. Druhou budovou, ve které pracoval, byla budova na Tvrzi,  dnešní Moučkův dům, kde působil krátce od roku 1973 do roku 1978. Současnou budovu DDM v získal v roce 1975 a jeho činnosti slouží již 40 let. Rok 1975 byl významný i tím, že DDM získal  budovu školy ve Skleném a zřídil zde táborovou základnu, kterou provozuje dodnes. Další budovy se podařilo DDM získat až v roce 2001, a to budovu bývalého Školského úřadu na Dolní ulici, kde má dnes Active-SVČ své sídlo, a pak v roce 2003 rekreační chalupu v Koníkově. 

Zřizovatelem byl v roce 1955 Okresní národní výbor a ten jím byl až do roku 1991, kdy se stal zřizovatelem Školský úřad. Po ukončení činnosti ŠÚ se stal zřizovatelem krátce Okresní úřad a od roku 2001 pak Krajský úřad Kraje Vysočina. Od roku 2010 má Active-SVČ za zřizovatele město Žďár nad Sázavou.