Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Individuální sport

Squash

Jedná se o halový sport, podobný tenisu, který je možné hrát jak v létě, tak v zimě. Při squashi trénujete celkovou kondici, pružnost i soustředěnost. Rozvíjíte rychlost a cit pro míček.


Online rezervace cvičení

Informace

Cena 170, 220 Kč

PŘEHLED CEN

pondělí - pátek

09:00 - 17:00 170,- Kč / hod.


17:00 - 21:00 220,- Kč / hod.

sobota, neděle

09:00 - 20:00 220,- Kč / hod.
Termín

Pondělí

9:00 - 11:30

13:30 - 21:00

Úterý


13:30 - 21:00

Středa

9:00 - 11:30

13:30 - 21:00

Čtvrtek


13:30 - 21:00

Pátek

9:00 - 11:30

13:30 - 20:30

Sobota

9:00 - 12:00


Neděle

9:00 - 12:00
Místo

Active club Dolní 3

Více informací

Squash

Při hře se určitě dobře pobavíte.

 

HRA

se odehrává na relativně malé ploše mezi čtyřmi stěnami kurtu. Hrací plocha je označena červenými čarami, které jsou po stranách i na zadní straně kurtu. Na přední stěně jsou 3 červené čáry. Dolní a horní omezuje prostor pro „dobrý“ úder. Podání musí jít nad prostřední červenou čáru.

Na začátku hry hráči losují o podání. Podlaha kurtu je červenou čarou rozdělena na levou a pravou polovinu a na přední a zadní část. Tím jsou vytvořeny 4 sektory na hracím poli. V zadních sektorech jsou vyznačeny čtverce, ze kterých se podává. Hra zahájena podáním z daného pole. „Dobré“ podání musí jít nad prostřední červenou čáru na přední stěně a musí dopadnout na druhou polovinu hřiště, než ze které bylo odehráno podání. Po každém úderu se míč musí dotknout přední stěny, ať už přímo nebo po odrazu od bočních stěn. Výměna končí v případě, že míč spadne protihráči na zem dvakrát nebo jej vůbec nezasáhne. Jednou ze zásad hry je naučit se své údery velmi dobře mířit, aby nedošlo ke zranění jednoho z hráčů.
Jestliže se hráč dotkne raketou nebo částí těla protihráče, v přátelském utkání se zahrává "let" neboli nové podání. V oficiální zápase rozhodne o řešení situace rozhodčí. Hráč nesmí svému protihráči žádným způsobem překážet, nelze krýt míček nebo mu stát v cestě, nelze zahrát míček na své nebo partnerovo tělo. Vždy by mělo dojít k přerušení hry v případě, že hráč stojí na dráze dopadu míčku. Pokud k tomu dojde při podání protihráče, je mu přidělen tzv. "stroke", neboli bod při vlastním podání. Pokud chyboval podávající hráč, dochází ke "ztrátě", neboli výměně podání. Nový míč - LET - znamená nerozhodnou výměnu; nikdo výměnu nevyhrál a podávající hráč podává znovu ze stejného pole podání. Let se nařizuje v případě, že došlo k přerušení hry za nejasných okolností, kdy nedošlo ke zřejmé chybě ani jednoho z hráčů, případně v jiné nezřetelné situaci

 

Počítání hry

utkání se hraje na dva nebo tři vítězné sety do 9 bodů. Jestliže stav setu je 8 : 8, určí hráč na příjmu, zda se bude hrát do 9 nebo 10 bodů. Podávající hráč rozhodne, z které strany se bude podávat. Získá-li podávající bod, strany se vymění. Vyhraje-li výměnu přijímající, získává ztrátu a stranu pro podání si vybere sám. Při každém následném nerozhodném stavu 8 : 8 v setu se hraje do stavu bodů (9, 10) již dříve určeném přijímajícím hráčem.