Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Výukové programy

Adaptační kurz pro SŠ

Dobrý adapťák umí v nové třídě stmelit studenty a propojit je s jejich učiteli.

Informace

Vedoucí
Věk
Cena od 2 500 Kč

podle počtu studentů a počtu dnů programu

Termín

konec srpna, celé září

Místo

Sklené u Fryšavy, turistická základna

příp. jinde dle možností realizátora a po domluvě se zadavatelem

Více informací

Cílem kurzu je stmelit studenty přicházející do nové třídy (na střední školu), naučit se vnímat odlišnosti každého člena týmu a dokázat je využít ve prospěch jednotlivce i skupiny. Aktivity a nové vědomosti přispějí k vzájemné důvěře mezi studenty navzájem a mezi studenty a učiteli. Adaptační kurz může trvat dle domluvy 1 den, 2 dny nebo 3 dny. Umíme dodat celý kurz "na klíč" tzn. program s ubytováním, se stravou, s dopravou. Nutná je spolupráce třídního učitele s naším lektorem. V programu využíváme prvky výchovy v přírodě.