Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Vědomostní soutěže

Okres Žďár nad Sázavou

Organizujeme vědomostní soutěže pro okres Žďár nad Sázavou


Přihlášení Návod k přihlášení

Můžete si zkontrolovat seznam přijatých přihlášek. Pokud se k vám nedostaly instrukce pro přihlášení, prosím kontaktujte nás na adrese: olympiady@activezdar.cz.


PŘÍRODOVĚDNÉ
Archimediáda propozice výsledky
Biologie C propozice výsledky
Biologie D propozice výsledky
Dějepis propozice výsledky ZŠ

výsledky SŠ

Fyzika E propozice výsledky
Fyzika F propozice výsledky
Chemie propozice výsledky
Zeměpis A propozice výsledky
Zeměpis B propozice
výsledky
Zeměpis C propozice
výsledky
Zeměpis D propozice
výsledky


MATEMATICKÉ

Matematický klokan

propozice

statistika okres

Matematika Z5 propozice výsledky

Matematika Z6

propozice výsledky
Matematika Z7 propozice výsledky
Matematika Z8 propozice výsledky

Matematika Z9

propozice výsledky
Pythagoriáda řešení okresního kola
výsledky


OSTATNÍ
Programování ZŠ propozice výsledky
Programování SŠ propozice výsledky
Programování - krajské kolo propozice přihláška
 SOČ propozice přihláška


prezence - seznam přihlášených před kontrolou garantem

oficiální prezenční listina - garantem potvrzená a schválená prezenční listina